از صندلی شهرداری تا کاندیدای مجلس نهم

مصاحبه اختصاصی با مهندس محمد بهرامی کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی