تصویر سیدشرف الدین ملک حسینی در مراسم تشییع آیت الله ملک حسینی